• Апаратът за биорезонансна диагностика BICOM® BodyCheck2 Lite (BBC2 Lite) е иновативен начин за установяване на енергийни блокажи във виталните органи и системи. Уредът предоставя комплексна информация относно цялостното биоенергийно състояние на тялото. Той може ефективно да се използва като средство за ранна диагностика на функционални отклонения в здравния статус на организма. В следствие на навременното установяване на проблема, BBC2 Lite дава възможност за назначаване на своевременна терапия, още преди да са се проявили симптоми.
  • BICOM® BodyCheck2 Standard, или BBC2 Standard, е високотехнологичен биорезонансен апарат от ново поколение, който предоставя комплексна биоенергийна проверка на цялото тяло. Уредът предоставя лесно – разбираема информация както за вече съществуващи дисбаланси, така и за енергийни разстройства в начален етап, много преди да се проявят физически.
  • BICOM® BodyCheck2 Standard, или BBC2 Standard, е високотехнологичен биорезонансен апарат от ново поколение, който предоставя комплексна биоенергийна проверка на цялото тяло. Уредът предоставя лесно – разбираема информация както за вече съществуващи дисбаланси, така и за енергийни разстройства в начален етап, много преди да се проявят физически.
  • Биорезонансният метод Bicom представлява специална диагностично – терапевтична процедура, базирана на факта, че физиологичните процеси в организма се регулират както от химични реакции, така и от електромагнитни импулси. Известно е, че органите, тъканите и рефлекторните зони в организма вибрират с определена честота. Дори малко отклонение от оптималния честотен модел може да предизвика нарушена органна функция.

Заглавие

Go to Top