Какво е биорезонансна терапия

BICOM® биорезонанс е иновативен биофизичен метод за насърчаване на естествените регулаторни функции на организма.

Терапията се състои в излъчване на специфични електромагнитни вълни, предназначени да възстановят енергия поток в органите и системите.

Заболявания, които лекува

В тази секция ще откриете списък с някои от заболяванията, които могат да бъдат лекувани с помощта на биорезонансната терапия.

Последвайте линка, за да получите подробна информация относно употребата на BICOM® апаратите в терапията на различните заболявания.

Как работи биорезонансната терапия

Космическа технологияДиагностика на бъдещето

Tailored Solution

Същността на метода се базира на най – новите открития в квантовата физика, идентифициращи двойнствената природа на материята и наличието на способ за междуклетъчен обмен на информация. На първо място изследванията показват, че елементарните частици на материята притежават характеристики както на частици, така и на вълни. Тоест, всички субстанции и клетки са подвластни на принципите на електромагнетизма. На второ място, клетките имат способността да общуват по между си като си изпращат сигнали посредством фотони. Фотоните са светлинни частици, които са основни градивни елементи на електромагнитните вълни.

В зависимост от тяхното естество, всички вещества вибрират със специфична честота. Тоест, биорезонансната диагностика може да определи кои органи са подложени на стрес като засече  отклонения в честотата, на която вибрират. Още повече, диагностичните уреди имат способността да идентифицират агресорите, които причиняват дисбаланса. Прилагайки подходяща програма на лечение, квалифицираният биорезонансен специалист може ефективно да елиминира тези патогени и да ускори оздравителния процес. Освен това BICOM® апаратите за биорезонансна терапия могат да се използват за записване на конкретни честотни модели върху специални капсули. Тези капсули се използват както за лечение, така и като един вид безопасна ваксина срещу вируси и бактерии.

При какви състояния помага BICOM® биорезонанс

BICOM® биорезонансна терапия е безопасен и деликатен метод за лечение, който е подходящ дори за бебета и малки деца. Хиперсензитивни и много уязвими пациенти също могат да намерят облекчение на симптомите си с помощта на биорезонанса. Голям брой ветеринари също използват BICOM® уредите в практиката си.

Като цяло методът намира широко приложение като допълнение към конвенционалното лечение на множество здравословни отклонения, в това число остри инфекциозни заболявания и хронични състояния от разнороден характер. BICOM® биорезонанс се използва както от специалисти в конвенционалната медицина, така и в натуропатията и допълващата терапия. Множество изследвания доказват благотворния ефект на бирезонансната терапия.

BICOM® в практиката

DeTox Center е специализиран център за иновативна функционална медицина с дългогодишен опит в цялостното възстановяване на организма. В центъра се предлага както биорезонансна диагностика, така и биорезонансна терапия.

Специалистите в DeTox Center използват BICOM® апаратите за надеждно тестване на състоянието на пациента и определяне на цялостния здравен статус. Биорезонансните тестове предоставят акуратна информация относно нивото на стрес при различните органи и ускоряват откриването на причинителите на дисбаланса. Това се случва посредством идентифициране на смущаващи вибрации в организма.

След определяне на състоянието и идентифициране на стресорите, терапевтите пристъпват към назначаване на персонализирана BICOM® терапия. Методът използва информацията за собствените електромагнитни трептения на пациента като основа на последващото лечение. Биорезонансната терапия се изразява в балансиране на енергийния поток и отслабване, или дори унищожаване, на дисхармонични вибрации с помощта на инверсия (неутрализиране на анормалните трептения чрез изпращане на огледален образ) и подсилване на здравословните трептения.

BICOM® доказано подобрява състоянието на пациенти с астма, алергии, зависимости, травми, болести на опорно – двигателния апарат, метаболитни нарушения, мигрена и главоболие и др. Проведената в DeTox Center „Non Smoking “терапия дава отлични резултати. Над 90% от пациентите, третирани с BICOM® биорезонанс, успешно се отказват от тютюнопушенето!

Направете следващата крачка в практиката си сега

Свържете се с нас, за да получите повече информация и оферта